|  | 

Ocena oddziaływania na środowisko Warszawa

Co to jest IKE?

Co to jest IKE?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Trzeci filar emerytalny, czyli Indywidualne Konta Emerytalne, to nie tylko idealny sposób na zapewnienie sobie godziwej, atrakcyjnej emerytury, ale również świetny sposób na inwestowanie zaoszczędzonych pieniędzy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że inwestycje w IKE są zwolnione z podatku Belki, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych, który – jak wiadomo – wynosi aż 19%. Brak konieczności opłacania tego podatku jest więc bardzo atrakcyjny dla każdego inwestora.pieniądzeDochodowość i rentowność inwestycji w IKE wzrasta też dzięki temu, że Indywidualne Konta Emerytalne są inwestycjami długoterminowymi, a naliczane każdego roku odsetki z oprocentowania powiększają kapitał, który z każdym rokiem „zarabia” coraz więcej i więcej. Decydując się na inwestycję w Indywidualne Konto Emerytalne można więc w ciągu tych wszystkich lat trwania inwestycji wielokrotnie pomnożyć wpłacane nań pieniądze. A w co można zainwestować w ramach trzeciego filaru? Praktycznie we wszystko – ustawodawca pozostawił tu bowiem dużą dowolność.

Inwestycjami w ramach IKE mogą więc być zarówno gotowe produkty bankowe, takie jak między innymi lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne (na przykład w rynki walutowe, surowcowe i wszelkie inne) czy ubezpieczenia kapitałowe, jak i samodzielne inwestycje na giełdzie. Jedynym warunkiem zwolnienia z podatku Belki jest niewykorzystywanie zysków z inwestycji przez osiągnięciem wieku emerytalnego. Zakładając Indywidualne Konto Emerytalne, można więc skorzystać z gotowych ofert (a IKE oferują wszystkie banki, a także towarzystwa ubezpieczeniowe i domy maklerskie) albo zająć się samodzielnym inwestowaniem własnych pieniędzy na przykład na giełdzie.

Czy warto decydować się na Indywidualne Konto Emerytalne? Oczywiście! Chociaż bowiem niewielu z nas myśli na co dzień o własnej starości, ona nieuchronnie nadejdzie i warto już dziś zadbać o godziwą emeryturę i własny spokój na stare lata, a przy tym – pomnożyć w imponujący sposób własne oszczędności, inwestując w IKE, niewątpliwie jedną z najbardziej intratnych form inwestowania. Nie zwlekaj! Już dziś zainwestuj w Indywidualne Konto Emerytalne i pomyśl o własnej przyszłości i spokojnej, wolnej od trosk i zmartwień jesieni życia!

Podobne wpisy o budownictwie i architekturze:

co-to-jest-ike

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Operat wodnoprawny Warszawa

    Operat wodnoprawny Warszawa

    Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Prowadzenie działalności polegającej na wprowadzaniu do powietrza gazów i pyłów z instalacji i obiektów przemysłowych oraz z instalacji energetycznego spalania paliw, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko wymaga co do zasady uzyskania pozwolenia, które wydawane jest w trybie decyzji administracyjnej na podstawie wniosku prowadzącego instalację. Obowiązek uzyskania pozwolenia

  • W jaki sposób oszczędzać?

    W jaki sposób oszczędzać?

    Choć wszyscy wiemy, że oszczędność jest cnotą, nie każdy z nas potrafi oszczędzać. Warto jednak zmobilizować się do oszczędzania, bo na zaoszczędzonych pieniądzach można jeszcze dodatkowo zarobić i powiększyć, a nawet pomnożyć własne finanse. W jaki sposób? rzut monetą Oczywiście inwestując zaoszczędzony kapitał i przeznaczając nadwyżkę finansową na dochodowe inwestycje. I choć prawdą jest, że