BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe

Profesjonalne doradztwo, szkolenia, usługi w zakresie ochrony środowiska

BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe

http://butech.pl                   biuro@butech.pl
tel. 505 014 422
00-413 Warszawa, ul. Ludna 9                 38-200 Jasło, ul. Kolejowa 6

O firmie   •   Aktualności i wydarzenia   •   Nasze usługi   •   Skontaktuj się z nami
karta informacyjna przedsięwzięciaOpłaty za korzystanie ze środowiska
Podmioty korzystające ze środowiska, zobowiązane są na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, do samodzielnego naliczania i wnoszenia bez wezwania na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, w terminie miesiąca po upływie każdego półrocza opłat za:
 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • pobór wód
 • składowanie odpadów


Raz w roku do dnia 31 marca podmioty korzystające ze środowiska przedkładają marszałkowi województwa wykazy za rok poprzedni zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Wykazy te należy sporządzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
Nie wnosi się opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł (art. 289 ustawy - Prawo ochrony środowiska).Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dzieli wykorzystywanie środowiska na grupy i osobno nakazuje ewidencjonować i ustalać wartość opłaty w poszczególnych grupach. Zgodnie ze wzorem zestawienia, podmiot korzystający ze środowiska ustala opłaty w grupach:
 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pobór wód,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • składowanie odpadów.


Zestawienie roczne składane do 31 marca 2015 r. wypełnia się w każdym przypadku przedkładania któregokolwiek z poniższych wykazów:
 • wykaz zawierający informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat,
 • wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej oraz informacje o wysokości należnych opłat,
 • wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat,
 • wykaz zawierający informacje o składowanych odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat.Kontakt:
BUTech
Biuro Usług Technicznych

NIP: 685 100 97 83
REGON: 180633300
Konto mBank: 90 1140 2004 0000 3602 7150 8530

Siedziba firmy:
ul. Kolejowa 6
38-200 Jasło

Oddział w Warszawie:
ul. Ludna 9
00-413 Warszawa

tel: +48 22 622 00 02
fax: +48 22 628 11 93
tel. kom.: +48 505 014 422
e-mail: biuro@butech.pl http://butech.plAktualności:
31 marca mija termin złożenia sprawozdań oraz uiszczenia opłaty środowiskowej ... (czytaj więcej)

Zmiany w obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych ... (czytaj więcej)


Do pobrania:
Ustawa Prawo ochrony środowiska (pdf)

Rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (pdf)


Nasi klienci:
Nasi klienci

© 2013. BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.