BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe

Profesjonalne doradztwo, szkolenia, usługi w zakresie ochrony środowiska

BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe

http://butech.pl                   biuro@butech.pl
tel. 505 014 422
00-413 Warszawa, ul. Ludna 9                 38-200 Jasło, ul. Kolejowa 6

O firmie   •   Aktualności i wydarzenia   •   Nasze usługi   •   Skontaktuj się z nami
Plan Gospodarki OdpadamiPlan Gospodarki Odpadami
Integralną częścią każdego programu (wojewódzkiego, powiatowego, gminnego) jest odpowiedni plan gospodarki odpadami, tworzony dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa. Powinien sprzyjać realizacji zasad określonych w art. 5 ustawy o odpadach:

 • zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości powstających odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

 • zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstawaniu

 • zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska, unieszkodliwiania odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi

Opracowanie planów powinno także posłużyć do stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach ochrony środowiska.

Plany gospodarki odpadami określają:

 • aktualny stan gospodarki odpadami

 • prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

 • działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

 • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

Szczególnie zaś wskazują:

 • rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania

 • rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

 • działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości powstawania tych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenie ilości odpadów ulęgających biodegradacji, zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska

 • projektowany system gospodarowania odpadami
Kontakt:
BUTech
Biuro Usług Technicznych

NIP: 685 100 97 83
REGON: 180633300
Konto mBank: 90 1140 2004 0000 3602 7150 8530

Siedziba firmy:
ul. Kolejowa 6
38-200 Jasło

Oddział w Warszawie:
ul. Ludna 9
00-413 Warszawa

tel: +48 22 622 00 02
fax: +48 22 628 11 93
tel. kom.: +48 505 014 422
e-mail: biuro@butech.pl http://butech.plAktualności:
31 marca mija termin złożenia sprawozdań oraz uiszczenia opłaty środowiskowej ... (czytaj więcej)

Zmiany w obowiązujących pozwoleniach zintegrowanych ... (czytaj więcej)


Do pobrania:
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (pdf)

Ustawa o odpadach (pdf)


Nasi klienci:
Nasi klienci

© 2013. BUTech - Opracowania i ekspertyzy środowiskowe. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.