|  | 

Ocena oddziaływania na środowisko Warszawa

W jaki sposób oszczędzać?

W jaki sposób oszczędzać?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Choć wszyscy wiemy, że oszczędność jest cnotą, nie każdy z nas potrafi oszczędzać. Warto jednak zmobilizować się do oszczędzania, bo na zaoszczędzonych pieniądzach można jeszcze dodatkowo zarobić i powiększyć, a nawet pomnożyć własne finanse. W jaki sposób? rzut monetą

Oczywiście inwestując zaoszczędzony kapitał i przeznaczając nadwyżkę finansową na dochodowe inwestycje. I choć prawdą jest, że najbardziej dochodowe rodzaje inwestycji wiążą się z równie wielkim, jak potencjalny zysk lub strata ryzykiem, istnieją również inwestycje całkowicie bezpieczne lub tylko odrobinę ryzykowne, a więc dostępne dla szerszych grup potencjalnych inwestorów. Jak zarabiać na oszczędzaniu w bezpieczny sposób?

Jedną z możliwości pozbawionego ryzyka powiększenia własnych finansów poprzez zainwestowanie nadwyżki finansowej są lokaty bankowe, w szczególności terminowe lokaty ze stałym oprocentowaniem, stanowiące niewątpliwie inwestycje najbezpieczniejsze i dostępne dla każdego. Przynoszą one co prawda niewielki, zaledwie kilkuprocentowy dochód, ale za to nie wiążą się z żadnym ryzykiem – wybierając lokatę bankową możemy więc powiększyć swoje finanse bez ryzyka utraty choćby grosza z zainwestowanego w lokatę kapitału. Osoby, które chcą uzyskać większy zysk przy minimalnym ryzyku, mogą z kolei wybrać inne rodzaje lokat, na przykład lokatę inwestycyjną.

Ten rodzaj lokaty polega na podziale kapitału na dwie części – zdeponowaną w banku na tradycyjnej lokacie oraz przeznaczoną na inwestycje. Ta pierwsza część jest bezpieczna i przynosi mały, ale pewny zysk, natomiast inwestycyjna część lokaty może przynieść znacznie większy dochód, ale kosztem niewielkiego ryzyka utraty części zainwestowanych środków. Ryzyko nie jest jednak wielkie – właściciel lokaty nie ryzykuje bowiem, że straci wszystkie swoje finanse, a jedynie niewielką część własnego kapitału.

Osobom, które chcą zarobić na oszczędzaniu i jednocześnie zmobilizować się do regularnego odkładania pieniędzy, warto polecić lokatę progresywną, do której można dopłacać w trakcie trwania umowy kolejne pieniądze i tym samym powiększać kapitał, a w rezultacie, na koniec umowy, powiększyć swoje finanse w jeszcze większym stopniu – a to wszystko dzięki oszczędzaniu!

Podobne wpisy o budownictwie i architekturze:

w-jaki-sposob-oszczedzac

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Operat wodnoprawny Warszawa

    Operat wodnoprawny Warszawa

    Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Prowadzenie działalności polegającej na wprowadzaniu do powietrza gazów i pyłów z instalacji i obiektów przemysłowych oraz z instalacji energetycznego spalania paliw, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko wymaga co do zasady uzyskania pozwolenia, które wydawane jest w trybie decyzji administracyjnej na podstawie wniosku prowadzącego instalację. Obowiązek uzyskania pozwolenia

  • Co to jest IKE?

    Co to jest IKE?

    Trzeci filar emerytalny, czyli Indywidualne Konta Emerytalne, to nie tylko idealny sposób na zapewnienie sobie godziwej, atrakcyjnej emerytury, ale również świetny sposób na inwestowanie zaoszczędzonych pieniędzy. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że inwestycje w IKE są zwolnione z podatku Belki, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych, który – jak wiadomo – wynosi aż 19%. Brak konieczności